Tuesday, February 26, 2008

HE BONDHU

Boro hobar swapno aankte aankte
Hatath dekhi furie aaschhe khata.
Chomke bhabi buro hoye gechhi
Paka chule bhore uthchhe matha.

Amra tobe otit hote hote badhya hoye badhya hoye manbo se bismriti;
Notun aloye prithibi bhoriye dik, tomar amar santan santoti..

DOINONDIN

Vapsa garam - Domphata;
Testa pele thont chata.
Danrie ghami jyanto lash;
Ghamer gondhe shanti nash.
Duto seat , charte lok;
Berie ase daant o nokh.
Chire-badam, taser dol;
Sandhya kagaj, Sasta fal.
Bari pochhai, chheler mukh;
Bouer hasi, jurok buk.

VALENTINE